Konstrukcja plotki Winylowe na ogrodzenie i bramę ze sztachet nie potrzebuje pozwolenia na to ani raportowania tego faktu do urzędu wyjąwszy szczególne wypadki.

Projekotwanie sztachetki z plastiku na ogrodzenie i bramkę ogrodzeniowa nie potrzebuje zezwolenia na to ani raportowania tego faktu do starostwa powiatowego z wyjątkiem kilku przypadków.

Sztachetki z Winylu na plot i furtkę ogrodzeniowa nie przewyższające wysokości 2,2 m wznoszone pomiędzy dwoma sąsiadującymi działkami nie wymagają żadnych formalności biurowych. Tyczy się to także ogrodzeń zastępczych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia trzeba dokonać gdy:

  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych oraz pozostałych miejsc publicznych (nie dotyczy ogrodzeń przy drogach prywatnych oraz wewnętrznych nie będących drogami publicznymi)
  2. budowa ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia budowy ogrodzenie plastikowe na plot i bramę ze sztachet dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym względnie urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu stawiania płotu powinno zawierać gatunek ogrodzenia, sposób przeprowadzenia jego montażu i planowany czas startu budowy.
  5. Niezależnie od zgłoszenia należy doczepić oświadczenie o upoważnieniu do dysponowania posiadłością w celach budowlanych a także o ile jest to potrzebne przez starostwo szkic ogrodzenia.

Czasami do budowy balustrady PVC na plot i furtę ze sztachet wymagane są uzupełniające uzgodnienia tj. np. akceptacja zarządcy drogi na lokalizacje wjazdu.

Stawianie ogrodzenia można rozpocząć po 30 dobach od zgłoszenia zamiaru jego budowy, o ile urząd nie wniesie przedtem protestu. Sprzeciw może być w sytuacji, kiedy zamierzane plotki PCV na ogrodzenie i furtkę ogrodzeniowa jest niezgodne z uzgodnieniami lokalnego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym planowanej drogi. W przypadku gdy przewidywane sztachetki z Winylu na plot i bramę ze sztachetekprawdopodobnie może zagrażać bezpieczeństwu ludzi albo mienia, np. przez redukowanie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może potrzebować uzyskania pozwolenia na jego budowę.
Zgłoszenie zamysłu konstrukcji płotu jest ważne przez czas dwóch lat. Brak przystąpienia do robót przez ten okres skutkuje odwołaniem zgłoszenia oraz w przypadku ochoty pobudowania ogrodzenia potrzebne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.